Regulaminy i Dokumenty

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, inaczej RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, celem wypełnienia obowiązków wynikających z nowych przepisów prawa, informujemy, iż dane osobowe dotychczas przekazane w związku z zawarciem Umowy z Eduacademy  sp z o.o. sp.k., są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wszystkie najważniejsze zasady i regulaminy zostały zawarte w jednym dokumencie Handbook. Każdy Rodzic otrzymuje ten dokument na początku roku i powinien się z nim zapoznać.

Handbook

Statut

Data protection Polityka BHP Wewnętrzna Polityka Ochrony Dzieci Polityka Bezpieczeństwa w Sieci Wewnętrzna Polityka Zachowania Polityka Równych Szans Zarzut Wykroczenia - Formularz Regulamin wypożyczania i użytkowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów