Polskie Sprawdziany Kompetencji

Egzaminy Ósmoklasisty 2023r

Poniżej przedstawiamy wyniki PBAW na tle Warszawy i Polski.

EGZAMIN 8 KLAS WYNIKI (średnia w %)
Język polski Matematyka Język angielski
PBAW

(arkusze standardowe)
76 76 95
Polska 66 53 66
Warszawa 73 66,97 81

 

Egzaminy Ósmoklasisty 2022r

Poniżej przedstawiamy wyniki PBAW na tle województwa Mazowieckiego i Polski.

EGZAMIN 8 KLAS
Język Polski Matematyka Język Angielski
średnia  % mediana średnia % mediana średnia % mediana
8PK 71,27 71 85,6 96 98,27 100
8KL 73,24 71 76,47 88 98,18 98
PBAW 72,31 71 80,75 88 98,22 98
WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
64 62 72
POLSKA 60 57 67

 

 

 

Egzaminy Ósmoklasisty 2021r

Poniżej przedstawiamy wyniki PBAW na tle Warszawy i Polski.

EGZAMIN 8 KLAS WYNIKI (średnia w %)
Język polski Matematyka Język angielski
PBAW 65 59 96,8
Arkusze standardowe (bez obcokrajowców i dostosowań) 67 67 97
Polska 60 47 66
Warszawa 69 62 83

 

 

Egzaminy Ósmoklasisty 2020r

Poniżej przedstawiamy wyniki PBAW na tle Warszawy i Polski.

EGZAMIN 8 KLAS WYNIKI (średnia w %)
Język polski Matematyka Język angielski
PBAW 74 63 91
Polska 59 46 54
Warszawa 63 53 64

 

Losy absolwentów
W roku szkolnym 2019/2020 PBAW mieliśmy 15 absolwentów. Kilkoro z nich zdecydowało się na kontynuację nauki w szkołach anglojęzycznych wybierając takie szkoły jak:

International American School (IAS) of Warsaw,
Akademeia High School,
The British School Warsaw.

Większość naszych absolwentów kontynuuje naukę w polskich szkołach, w następujących placówkach:

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Warszawie,
XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Narcyzy Żmichowskiej,
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego,
XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Kostki-Potockiego,
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH w Warszawie,
Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych,
Liceum Ogólnokształcące “Szkoła Liderów”,
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcącego nr 40,
Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO,
Liceum Filmowe oraz Liceum Kreacji Gier Wideo z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej.