Historia

 • 2022 Status Patrona Council of British International Schools (COBIS)

  GRUDZIEŃ 2022 - Szkoła otrzymała status Patrona Council of British International Schools (COBIS). Proces akredytacji zakończył się w listopadzie, a PBAW jest obecnie jedną z zaledwie trzech szkół w Polsce, które otrzymały to wyróżnienie.

 • 2018 NOWA FILIA SZKOŁY

  WRZESIEŃ 2018- otworzyliśmy filię szkoły przy ul. Wiertniczej 43. Szkoła mieści się teraz w dwóch budynkach: Wiertnicza 75- klasy 0-3; Wiertnicza 43- klasy 4-8

 • 2017 Status członka Council of British International Schools (COBIS)

  MAJ 2017 - Szkoła otrzymała status członka Council of British International Schools (COBIS). Tym samym spełniła wszystkie warunki i przeszła procedurę sprawdzającą, aby wejść w poczet Międzynarodowych Szkół Brytyjskich.

 • 2016 Zmiana nazwy szkoły i nadanie patrona

  Od 1 września 2016 szkoła zmieniła nazwę na Polish British Academy of Warsaw - Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego. Motto szkoły to "Milczeniem żaden się żadnego języka nie nauczył..." - słowa Jakuba Sobieskiego - ojca Jana III Sobieskiego.

 • 2015 Przeniesienie szkoły do nowego budynku

  W trakcie ferii zimowych, w lutym 2015 przeprowadziliśmy się do budynku przy ulicy Wiertniczej 75. Do nowego budynku przenieśliśmy cztery klasy, ale już we wrześniu 2015 było ich siedem.

 • 2015 Członkostwo w COBIS

  W 2014 roku rozpoczęliśmy starania o uzyskanie członkowska w Council of British International Schools. Po trwającej półtora roku procedurze, we wrześniu 2015 zostaliśmy członkiem COBIS i uzyskaliśmy status Candidate School.

 • 2012 Otwarcie szkoły podstawowej

  W 2012 otworzyliśmy szkołę podstawową - Kids' Academy Primary School. Na początek uruchomiliśmy oddział zerowy oraz pierwszą klasę, które mieściły się w budynku przedszkola, przy ulicy Arbuzowej.

 • 2007 Otwarcie przedszkola w Warszawie

  W roku 2007 otworzyliśmy przedszkole w Warszawie. Warszawskie przedszkole jest dużo większe od placówki w Konstancinie. Prowadzimy po 2 grupy w każdym roczniku. Nasi najmłodsi wychowankowie mają 2,5 a najstarsi 6 lat.

 • 2004 Otwarcie przedszkola w Konstancinie-Jeziornie

  W 2004 otworzyliśmy pierwsze przedszkole Kids’ Academy. Przedszkole mieściło się Konstancinie-Jeziornie przy ul. Łąkowej 38. Działało 10 lat i wykształciło około 600 dobrze przygotowanych pierwszoklasistów.