Pracownicy


Marlena Pyrka
Marlena Pyrka
Marlena Pyrka

Nauczyciel programu polskiego. Wychowawca klasy 0 MP

Florish Odoje
Florish Odoje
Florish Odoje

Nauczyciel programu brytyjskiego w klasie 0

Christina Daly
Christina Daly
Christina Daly

Nauczyciel programu brytyjskiego
Wychowawca klasy 1 CD

Marlena Wójcik
Marlena Wójcik
Marlena Wójcik

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel języka angielskiego
Wychowawca klasy 1 MK

Alec Wasilewski
Alec Wasilewski
Alec Wasilewski

Nauczyciel programu brytyjskiego. Wychowawca klasy 2 AW

Justyna Sikora-Janicka
Justyna Sikora-Janicka
Justyna Sikora-Janicka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy 3 JSJ

Krizia Gonzalez
Krizia Gonzalez
Krizia Gonzalez

Nauczyciel programu brytyjskiego. Wychowawca klasy 3 KG

Beata Belchowska
Beata Belchowska
Beata Belchowska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy 4 BB

Anna Mytko
Anna Mytko
Anna Mytko

Nauczyciel muzyki, Wychowawca klasy 4 AM

Sarah Baini
Sarah Baini
Sarah Baini

Nauczyciel programu brytyjskiego
Wychowawca klasy 5 SB

Dominika Molak
Dominika Molak
Dominika Molak

Nauczyciel programu polskiego
Wychowawca klasy 5 DM

Isabella Gretkowski
Isabella Gretkowski
Isabella Gretkowski

Nauczyciel programu brytyjskiego
Wychowawca klasy 6 IG

Patrycja Kowalewska
Patrycja Kowalewska
Patrycja Kowalewska

Nauczyciel języka polskiego
Wychowawca klasy 7 PK

Magdalena Matuszewska
Magdalena Matuszewska
Magdalena Matuszewska

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Caleigh Furlong
Caleigh Furlong
Caleigh Furlong

Nauczyciel języka angielskiego. Koordynator Programu Brytyjskiego

Bożena Stefaniak
Bożena Stefaniak
Bożena Stefaniak

Nauczyciel chemii

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Paweł Nowak

Nauczyciel historii

Rana Alhamdani
Rana Alhamdani
Rana Alhamdani

Nauczyciel matematyki, informatyki i techniki

Marta Jaskuła
Marta Jaskuła
Marta Jaskuła

Nauczyciel języka polskiego jako obcego

Katarzyna Lipińska
Katarzyna Lipińska
Katarzyna Lipińska

Nauczyciel plastyki, etyki i religii

Damian Merkel
Damian Merkel
Damian Merkel

Nauczyciel WF, Nauczyciel świetlicy

Tomasz Wojnowski
Tomasz Wojnowski
Tomasz Wojnowski

Nauczyciel W-Fu
Nauczyciel świetlicy

Viswa Shanthi Gadepalli
Viswa Shanthi Gadepalli
Viswa Shanthi Gadepalli

Nauczyciel chemii, biologii - program brytyjski

Marcin Badowski
Marcin Badowski
Marcin Badowski

Nauczyciel świetlicy

Agnieszka Pacucha
Agnieszka Pacucha
Agnieszka Pacucha

Manager ds. administracji

Anna Pawlina
Anna Pawlina
Anna Pawlina

Pracownik administracji

Agnieszka Behnam
Agnieszka Behnam
Agnieszka Behnam

Pracownik administracji

Wiesława Lange
Wiesława Lange
Wiesława Lange

Pielęgniarka

Halina Kolpakova
Halina Kolpakova
Halina Kolpakova

Pracownik administracji