Pracownicy

Magdalena Eysmont
Magdalena Eysmont
Magdalena Eysmont

Dyrektor zarządzający

Monika Konieczna-Kowalczyk
Monika Konieczna-Kowalczyk
Monika Konieczna-Kowalczyk

Dyrektor zarządzający

Kamila Wilczyńska
Kamila Wilczyńska
Kamila Wilczyńska

Dyrektor ds. pedagogicznych

Caleigh Furlong
Caleigh Furlong
Caleigh Furlong

Koordynator Programu Brytyjskiego
Nauczyciel języka angielskiego i techniki


Aleksandra Maliszewska
Aleksandra Maliszewska
Aleksandra Maliszewska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy 0 AM

Marie Fahrenholz
Marie Fahrenholz
Marie Fahrenholz

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-program brytyjski
Wychowawca klasy 1 MF

Marlena Pyrka
Marlena Pyrka
Marlena Pyrka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy 1 MP

Christina Daly
Christina Daly
Christina Daly

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej- program brytyjski
Wychowawca klasy 2 CD

Marlena Kos
Marlena Kos
Marlena Kos

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy 2 MK

Justyna Sikora-Janicka
Justyna Sikora-Janicka
Justyna Sikora-Janicka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy 3 JSJ

Krizia Gonzalez
Krizia Gonzalez
Krizia Gonzalez

Nauczyciel programu brytyjskiego
Wychowawca klasy 3 KG

Alec Wasilewski
Alec Wasilewski
Alec Wasilewski

Nauczyciel programu brytyjskiego
Wychowawca klasy 4 AW

Marta Jaskuła
Marta Jaskuła
Marta Jaskuła

Nauczyciel języka polskiego
Wychowawca klasy 4 MJ

Beata Belchowska
Beata Belchowska
Beata Belchowska

Nauczyciel języka polskiego
Wychowawca klasy 5 BB

Tomasz Wojnowski
Tomasz Wojnowski
Tomasz Wojnowski

Nauczyciel wychowania fizycznego
Wychowawca klasy 5 TW

Sarah Baini
Sarah Baini
Sarah Baini

Nauczyciel języka angielskiego i historii- program brytyjski
Wychowawca klasy 6 SB

Dominika Molak
Dominika Molak
Dominika Molak

Nauczyciel biologii i geografii - program polski
Wychowawca klasy 6 DM

Isabella Gretkowski
Isabella Gretkowski
Isabella Gretkowski

Nauczyciel języka angielskiego
Wychowawca klasy 7 IG

Damian Merkel
Damian Merkel
Damian Merkel

Nauczyciel wychowania fizycznego
Wychowawca klasy 6 DM

Patrycja Kowalewska
Patrycja Kowalewska
Patrycja Kowalewska

Nauczyciel języka polskiego
Wychowawca klasy 8 PK

Magdalena Matuszewska
Magdalena Matuszewska
Magdalena Matuszewska

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Adahi Paredo Atilano
Adahi Paredo Atilano
Adahi Paredo Atilano

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Bożena Stefaniak
Bożena Stefaniak
Bożena Stefaniak

Nauczyciel chemii- program polski

Viswa Shanthi Gadepalli
Viswa Shanthi Gadepalli
Viswa Shanthi Gadepalli

Nauczyciel chemii, biologii, geografii i fizyki - program brytyjski

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Paweł Nowak

Nauczyciel historii- program polski

Rana Al- Hamdani
Rana Al- Hamdani
Rana Al- Hamdani

Nauczyciel matematyki i informatyki -program brytyjski

Małgorzata Witkowska
Małgorzata Witkowska
Małgorzata Witkowska

Nauczyciel matematyki- program polski

Barbara Michalak
Barbara Michalak
Barbara Michalak

Nauczyciel matematyki i fizyki- program polski

Jakub Chybowski
Jakub Chybowski
Jakub Chybowski

Nauczyciel matematyki- program polski

Katarzyna Lipińska
Katarzyna Lipińska
Katarzyna Lipińska

Nauczyciel plastyki, etyki i religii

Artur Maciejewski
Artur Maciejewski
Artur Maciejewski

Nauczyciel muzyki

Anna Gruczyk
Anna Gruczyk
Anna Gruczyk

Nauczyciel przyrody- program polski
Terapeuta

Anna Kądzielnik
Anna Kądzielnik
Anna Kądzielnik

Pedagog specjalny

Ewa Gawęda- Soboń
Ewa Gawęda- Soboń
Ewa Gawęda- Soboń

Psycholog

Marcin Badowski
Marcin Badowski
Marcin Badowski

Nauczyciel świetlicy

Dominika Czuraj
Dominika Czuraj
Dominika Czuraj

Nauczyciel świetlicy

Agnieszka Pacucha
Agnieszka Pacucha
Agnieszka Pacucha

Manager ds. administracji

Anna Pawlina
Anna Pawlina
Anna Pawlina

Pracownik administracji

Agnieszka Behnam
Agnieszka Behnam
Agnieszka Behnam

Pracownik administracji

Halina Kolpakova
Halina Kolpakova
Halina Kolpakova

Pracownik administracji

Sylwia Stasiejko
Sylwia Stasiejko
Sylwia Stasiejko

Pracownik administracji

Wiesława Lange
Wiesława Lange
Wiesława Lange

Pielęgniarka