Pracownicy

Magdalena Eysmont
Magdalena Eysmont
Magdalena Eysmont

Dyrektor zarządzający

Monika Konieczna-Kowalczyk
Monika Konieczna-Kowalczyk
Monika Konieczna-Kowalczyk

Dyrektor zarządzający

 Maria Fiedorczuk-Piechota
 Maria Fiedorczuk-Piechota
Maria Fiedorczuk-Piechota

Dyrektor ds. Pedagogicznych

Beata Belchowska
Beata Belchowska
Beata Belchowska

Wicedyrektor
Nauczyciel języka polskiego
Wychowawca klasy 7 BB

Caleigh Furlong
Caleigh Furlong
Caleigh Furlong

Koordynator PR i Komunikacji
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-program brytyjski
Wychowawca klasy 2 CF

Olga Kerczmańska
Olga Kerczmańska
Olga Kerczmańska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy 0 OK

Barbara Jones
Barbara Jones
Barbara Jones

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - program brytyjski
Wychowawca klasy 0 BJ

Aleksandra Kiljan
Aleksandra Kiljan
Aleksandra Kiljan

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy 1 AK

Madeleine Chabasińska
Madeleine Chabasińska
Madeleine Chabasińska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej- program brytyjski
Wychowawca klasy 1 MB

Aleksandra Maliszewska
Aleksandra Maliszewska
Aleksandra Maliszewska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy 2 AM

Marie Fahrenholz
Marie Fahrenholz
Marie Fahrenholz

Koordynator Przyrody kl. 0-3
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-program brytyjski
Wychowawca klasy 3 MF

Marlena Pyrka
Marlena Pyrka
Marlena Pyrka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy 3 MP


Damian Merkel
Damian Merkel
Damian Merkel

Nauczyciel wychowania fizycznego
Wychowawca klasy 4 DM

Viswa Shanthi Gadepalli
Viswa Shanthi Gadepalli
Viswa Shanthi Gadepalli

Koordynator Nauk Przyrodniczych kl. 4-8
Nauczyciel chemii, biologii, geografii i fizyki - program brytyjski
Wychowawca klasy 4 SG

Anna Gruczyk
Anna Gruczyk
Anna Gruczyk

Nauczyciel przyrody i biologii - program polski
Terapeuta
Wychowawca klasy 5 AG

Rana Al- Hamdani
Rana Al- Hamdani
Rana Al- Hamdani

Koordynator Matematyki i Informatyki kl. 0- 8
Nauczyciel matematyki i informatyki -program brytyjski
Wychowawca klasy 5 RA

Alec Wasilewski
Alec Wasilewski
Alec Wasilewski

Nauczyciel programu brytyjskiego
Wychowawca klasy 6 AW

Marta Jaskuła
Marta Jaskuła
Marta Jaskuła

Nauczyciel języka polskiego
Wychowawca klasy 6 MJ

Tomasz Wojnowski
Tomasz Wojnowski
Tomasz Wojnowski

Nauczyciel wychowania fizycznego
Wychowawca klasy 7 TW

Patrycja Kowalewska
Patrycja Kowalewska
Patrycja Kowalewska

Nauczyciel języka polskiego
Wychowawca klasy 8 PK

Katarzyna Lipińska
Katarzyna Lipińska
Katarzyna Lipińska

Nauczyciel plastyki, etyki i religii
Wychowawca klasy 8 KL

Maggie Dillon
Maggie Dillon
Maggie Dillon

Nauczyciel języka angielskiego i DT klasy 4 -5

Sicelo Sibanda
Sicelo Sibanda
Sicelo Sibanda

Nauczyciel języka angielskiego klasy 7-8

Elif Ayrancioglu
Elif Ayrancioglu
Elif Ayrancioglu

Nauczyciel matematyki, biologii, geografii i DT- program angielski kl. 4-6

Magdalena Matuszewska
Magdalena Matuszewska
Magdalena Matuszewska

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Beatriz Beltran-Cruz
Beatriz Beltran-Cruz
Beatriz Beltran-Cruz

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Paweł Nowak

Nauczyciel historii- program polski

Jakub Nowacki
Jakub Nowacki
Jakub Nowacki

Nauczyciel matematyki- program polski kl. 4- 6

Witold Pląskowski
Witold Pląskowski
Witold Pląskowski

Nauczyciel matematyki kl. 7- 8- program polski

Jakub Chybowski
Jakub Chybowski
Jakub Chybowski

Nauczyciel fizyki i chemii- program polski

Artur Maciejewski
Artur Maciejewski
Artur Maciejewski

Nauczyciel muzyki

Anna Kądzielnik
Anna Kądzielnik
Anna Kądzielnik

Pedagog specjalny

Zuzanna Jóżwiuk
Zuzanna Jóżwiuk
Zuzanna Jóżwiuk

Nauczyciel wspomagający

Dariusz Szymaniak
Dariusz Szymaniak
Dariusz Szymaniak

Nauczyciel wspomagający
Nauczyciel świetlicy

Agnieszka Strokowska
Agnieszka Strokowska
Agnieszka Strokowska

Nauczyciel wspomagający
Nauczyciel świetlicy

Tosia Apczyńska
Tosia Apczyńska
Tosia Apczyńska

Psycholog

Anna Legęć
Anna Legęć
Anna Legęć

Logopeda

Monika Pękul
Monika Pękul
Monika Pękul

Nauczyciel języka polskiego jako obcego

Kinga Staroń
Kinga Staroń
Kinga Staroń

Koordynator świetlicy

Piotr Sobieszek
Piotr Sobieszek
Piotr Sobieszek

Nauczyciel świetlicy
Nauczyciel wychowania fizycznego kl. 0


Agata Skowrońska
Agata Skowrońska
Agata Skowrońska

Asystentka Dyrektora ds. Pedagogicznych

Agnieszka Pacucha
Agnieszka Pacucha
Agnieszka Pacucha

Manager ds. administracji

Agnieszka Behnam
Agnieszka Behnam
Agnieszka Behnam

Pracownik administracji

Halyna Kolpakova
Halyna Kolpakova
Halyna Kolpakova

Pracownik administracji

Joanna Iwaszkiewicz
Joanna Iwaszkiewicz
Joanna Iwaszkiewicz

Pracownik administracji

Jan Eysmont
Jan Eysmont
Jan Eysmont

Pracownik administracji

Jan Napiórkowski
Jan Napiórkowski
Jan Napiórkowski

Pracownik administracji

Wiesława Lange
Wiesława Lange
Wiesława Lange

Pielęgniarka