Pracownicy

Magdalena Eysmont
Magdalena Eysmont
Magdalena Eysmont

Dyrektor zarządzający

Monika Konieczna-Kowalczyk
Monika Konieczna-Kowalczyk
Monika Konieczna-Kowalczyk

Dyrektor zarządzający

 Maria Fiedorczuk-Piechota
 Maria Fiedorczuk-Piechota
Maria Fiedorczuk-Piechota

Dyrektor ds. pedagogicznych

Caleigh Furlong
Caleigh Furlong
Caleigh Furlong

Koordynator Programu Brytyjskiego
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-program brytyjski
Wychowawca klasy 1 CF


Aleksandra Kiljan
Aleksandra Kiljan
Aleksandra Kiljan

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy 0 AK

Aleksandra Maliszewska
Aleksandra Maliszewska
Aleksandra Maliszewska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy 1 AM

Marie Fahrenholz
Marie Fahrenholz
Marie Fahrenholz

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-program brytyjski
Wychowawca klasy 2 MF

Marlena Pyrka
Marlena Pyrka
Marlena Pyrka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy 2 MP

Christina Daly
Christina Daly
Christina Daly

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej- program brytyjski
Wychowawca klasy 3 CD

Marlena Kos
Marlena Kos
Marlena Kos

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy 3 MK

Rana Al- Hamdani
Rana Al- Hamdani
Rana Al- Hamdani

Nauczyciel matematyki i informatyki -program brytyjski
Wychowawca klasy 4 RA

Madeleine Boucher
Madeleine Boucher
Madeleine Boucher

Nauczyciel języka angielskiego
Wychowawca klasy 4 MB

Marta Jaskuła
Marta Jaskuła
Marta Jaskuła

Nauczyciel języka polskiego
Wychowawca klasy 5 MJ

Alec Wasilewski
Alec Wasilewski
Alec Wasilewski

Nauczyciel programu brytyjskiego
Wychowawca klasy 5 AW

Beata Belchowska
Beata Belchowska
Beata Belchowska

Nauczyciel języka polskiego
Wychowawca klasy 6 BB

Tomasz Wojnowski
Tomasz Wojnowski
Tomasz Wojnowski

Nauczyciel wychowania fizycznego
Wychowawca klasy 6 TW

Katarzyna Lipińska
Katarzyna Lipińska
Katarzyna Lipińska

Nauczyciel plastyki, etyki i religii
Wychowawca klasy 7 KL

Patrycja Kowalewska
Patrycja Kowalewska
Patrycja Kowalewska

Nauczyciel języka polskiego
Wychowawca klasy 7 PK

Isabella Gretkowski
Isabella Gretkowski
Isabella Gretkowski

Nauczyciel języka angielskiego
Wychowawca klasy 8 IG

Damian Merkel
Damian Merkel
Damian Merkel

Nauczyciel wychowania fizycznego
Wychowawca klasy 8 DM

Magdalena Matuszewska
Magdalena Matuszewska
Magdalena Matuszewska

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Javier Tapia Morales
Javier Tapia Morales
Javier Tapia Morales

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Bożena Stefaniak
Bożena Stefaniak
Bożena Stefaniak

Nauczyciel chemii- program polski

Viswa Shanthi Gadepalli
Viswa Shanthi Gadepalli
Viswa Shanthi Gadepalli

Nauczyciel chemii, biologii, geografii i fizyki - program brytyjski

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Paweł Nowak

Nauczyciel historii- program polski

Małgorzata Witkowska
Małgorzata Witkowska
Małgorzata Witkowska

Nauczyciel matematyki- program polski

Jakub Chybowski
Jakub Chybowski
Jakub Chybowski

Nauczyciel fizyki- program polski

Barbara Owczarek
Barbara Owczarek
Barbara Owczarek

Nauczyciel geografii- program polski

Priti Maithani
Priti Maithani
Priti Maithani

Nauczyciel matematyki, przyrody, biologii i techniki - program brytyjski

Artur Maciejewski
Artur Maciejewski
Artur Maciejewski

Nauczyciel muzyki

Oskar Żołądkiewicz
Oskar Żołądkiewicz
Oskar Żołądkiewicz

Nauczyciel tańca

Anna Gruczyk
Anna Gruczyk
Anna Gruczyk

Nauczyciel przyrody i biologii - program polski
Terapeuta

Anna Kądzielnik
Anna Kądzielnik
Anna Kądzielnik

Pedagog specjalny

Dariusz Szymaniak
Dariusz Szymaniak
Dariusz Szymaniak

Nauczyciel wspomagający
Nauczyciel świetlicy

Aleksandra Przybyszewska
Aleksandra Przybyszewska
Aleksandra Przybyszewska

Psycholog

Agnieszka Ćwięka- Świerczek
Agnieszka Ćwięka- Świerczek
Agnieszka Ćwięka- Świerczek

Kierownik świetlicy
Logopeda

Monika Pękul
Monika Pękul
Monika Pękul

Nauczyciel języka polskiego jako obcego
Nauczyciel świetlicy

Piotr Sobieszek
Piotr Sobieszek
Piotr Sobieszek

Nauczyciel świetlicy

Agata Skowrońska
Agata Skowrońska
Agata Skowrońska

Asystentka Dyrektora ds. Pedagogicznych

Agnieszka Pacucha
Agnieszka Pacucha
Agnieszka Pacucha

Manager ds. administracji

Agnieszka Behnam
Agnieszka Behnam
Agnieszka Behnam

Pracownik administracji

Halyna Kolpakova
Halyna Kolpakova
Halyna Kolpakova

Pracownik administracji

Jan Napiórkowski
Jan Napiórkowski
Jan Napiórkowski

Pracownik administracji

Wiesława Lange
Wiesława Lange
Wiesława Lange

Pielęgniarka