Program w klasach

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 1
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 1

Assessment Social studies Science Religia WF |PE Muzyka |Music Maths Edukacja wczesnoszkolna English Wymagania |Aims

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 2
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 2

Assessment policy Science Religia WF |PE Muzyka |Music Maths Social studies Edukacja wczesnoszkolna English Ocenianie

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 3
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 3

Assessment policy History Geography Edukacja wczesnoszkolna English Science Religia WF |PE Muzyka |Music Maths Język hiszpański

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 4
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 4

Przyroda |Science Matematyka |Math   Hiszpański |Spanish Informatyka |ICT Historia |History Technika |DT Muzyka |Music Religia |RE WF |PE Plastyka |Art Etyka |Ethics Warunki uzyskania wyższej rocznej oceny

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 5 
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 5 

Język polski |Polish Matematyka |Math Historia |History Biologia |Biology Geografia |Geography Informatyka |ICT Technika|DT Religia |RE Etyka |Ethics Język hiszpański |Spanish Muzyka |Music WF |PE Warunki uzyskania wyższej rocznej oceny

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6 SB
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 6 SB

Biologia |Biology Geografia |Geography Matematyka |Math Technika |DT Hiszpanski |Spanish Historia |History Religia |RE Etyka |Ethics Język Polski|Polish English Informatyka |ICT Muzyka |Music Plastyka |Art WF |PE  Warunki uzyskania wyższej rocznej oceny

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6 DM
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 6 DM

Biologia |Biology Geografia |Geography Matematyka |Math Technika |DT Hiszpanski |Spanish Historia |History Religia |RE Etyka |Ethics Język Polski|Polish English Informatyka |ICT Muzyka |Music Plastyka |Art WF |PE  Warunki uzyskania wyższej rocznej oceny

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 7

Geografia |Geography Fizyka |Physics Etyka |Ethics English Informatyka |ICT Historia |History   Biologia|Biology Religia |Religion Chemia |Chemistry Plastyka |Art Matematyka |Math Język polski |Polish Język hiszpański |Spanish Muzyka |Music WF|PE Warunki uzyskania wyższej rocznej oceny

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 8

Język angielski |English Język polski |Polish WOS Informatyka |ICT Historia |History EDB Fizyka |Physics Biologia |Biology Chemia |Chemistry Geografia |Geography Matematyka |Math   Język hiszpański |Spanish Informatyka | ICT Religia |RE WF |PE Etyka |Ethics  Warunki uzyskania wyższej rocznej oceny