Program w klasach

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 1
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 1

Assessment policy History Science Religia Wychowanie fizyczne/Physical education Muzyka/Music Maths Edukacja wczesnoszkolna English

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 2
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 2

Assessment policy Science Religia Wychowanie fizyczne/Physical education Muzyka/Music Maths History Geography Edukacja wczesnoszkolna English Ocenianie

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 3
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 3

Assessment policy History Geography Edukacja wczesnoszkolna English Science Religia Wychowanie fizyczne/Physical education Muzyka/Music Maths Język hiszpański

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 4
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 4

Geography Etyka English DT Historia wymagania Przedmiot historia History ICT  Informatyka Science Religia Przyroda Plastyka Wychowanie fizyczne/Physical education Maths Matematyka Muzyka/Music Język polski Język hiszpański Warunki uzyskania wyższej rocznej oceny

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 5 SB
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 5 SB

Muzyka/Music Język polski Język hiszpański ICT Informatyka Historia History Geography Etyka English DT Historia wymagania Science Religia Przyroda Plastyka Wychowanie fizyczne/Physical education Maths Matematyka Warunki uzyskania wyższej rocznej oceny

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 5 DM
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 5 DM

Muzyka/Music Język polski Język hiszpański ICT Informatyka Historia History Geography Etyka English DT Maths Historia wymagania Science Religia Przyroda Plastyka Wychowanie fizyczne/Physical education   Matematyka Warunki uzyskania wyższej rocznej oceny

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 6

Geography Etyka English DT ICT Historia wymagania Historia History Science Religia Przyroda Plastyka Wychowanie fizyczne/Physical education Muzyka/Music Maths Matematyka Język polski Język hiszpański Warunki uzyskania wyższej rocznej oceny

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 7

Chemia Etyka  Fizyka English DT ICT Historia wymagania Historia History Science Religia Biologia Plastyka Wychowanie fizyczne/Physical education Muzyka/Music Maths Matematyka Język polski Język hiszpański Warunki uzyskania wyższej rocznej oceny