Curriculum through the Years

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 1
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 1

Assessment policy History Science Religia Wychowanie fizyczne/Physical education Muzyka/Music Maths Edukacja wczesnoszkolna English

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 2
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 2

Assessment policy Science Religia Wychowanie fizyczne/Physical education Muzyka/Music Maths History Geography Edukacja wczesnoszkolna English Ocenianie

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 3
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 3

Assessment policy History Geography Edukacja wczesnoszkolna English Science Religia Wychowanie fizyczne/Physical education Muzyka/Music Maths Język hiszpański

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 4A
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 4A

Geography Etyka English DT Historia wymagania Przedmiot historia History ICT Science Religia Przyroda Plastyka Wychowanie fizyczne/Physical education Maths Matematyka Muzyka/Music Język polski Język hiszpański Warunki uzyskania wyższej rocznej oceny

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 4B
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 4B

Matematyka Maths Muzyka/Music Język polski Język hiszpański Historia History Historia wymagania Geography Etyka English DT ICT Science Religia Przyroda PLastyka Wychowanie fizyczne/Physical education Warunki uzyskania wyższej rocznej oceny

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 5
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 5

Muzyka/Music Język polski Język hiszpański ICT Historia History Geography Etyka English DT Maths Historia wymagania Science Religia Przyroda Plastyka Wychowanie fizyczne/Physical education Maths Matematyka Warunki uzyskania wyższej rocznej oceny

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6
STATUTORY REQUIREMENTS YEAR 6

Geography Etyka English DT ICT Historia wymagania Historia History Science Religia Przyroda Plastyka Wychowanie fizyczne/Physical education Muzyka/Music Maths Matematyka Język polski Język hiszpański Warunki uzyskania wyższej rocznej oceny