COBIS

 

 

PBAW Summary Report

 

COBIS (Council of British International Schools) to organizacja zajmująca się weryfikacją i usprawnianiem pracy szkół działających w systemie brytyjskim. 
Proces akredytacji wymaga czasu oraz dużego nakładu pracy ze strony pracowników szkoły, w szczególności dyrektora lub innej osoby wyznaczonej do prowadzenia działań z tym związanych. Jest to proces płatny i dobrowolny, prowadzony przez szkoły, które dążą do samodoskonalenia. 

COBIS – Opis Procesu Akredytacji

Część 1 – Członkostwo

Podczas pierwszej wizyty akredytacyjnej w PBAW, lider zespołu akredytacyjnego oceniał szkołę pod kątem następujących standardów:

 1. OCHRONA DZIECI oraz BEZPIECZNA REKRUTACJA

Poprzez ten standard szkoła dąży do tego, aby bezpieczeństwo dzieci i pracowników było najwyższym priorytetem. W zakres bezpieczeństwa wchodzą ochrona praw dziecka oraz dokładna weryfikacja kwalifikacji i doświadczenia personelu. 

 1. DOBRO UCZNIÓW

W ramach tego standardu szkoła skupia się na zapewnieniu bezpiecznego i wspierającego środowiska dla wszystkich dzieci.

 1. BUDYNEK SZKOŁY

Standard, w którym weryfikowany jest dostęp wszystkich uczniów do otoczenia, które wspiera ich naukę i bezpieczeństwo fizyczne.

 1. ZARZĄD SZKOŁY

Poprzez ten standard szkoła upewnia się, że zarząd ma strategiczne plany na rozwój szkoły oraz stawia dobro uczniów na pierwszym miejscu.

 1. ETOS I WARTOŚCI 

Etos szkół brytyjskich skupia się na edukacji dzieci w kierunku otwartości umysłu, tolerancji oraz holistycznego podejścia do nauki i wartości uczniów. Wewnątrz tego standardu sprawdzana jest obecność i zakres tych wartości w szkole.

Dzięki pierwszemu etapowi procesu akredytacji i uzyskaniu statusu członkostwa COBIS, wiemy, że obecnie:

   1. Proces rekrutacji PBAW jest sprawiedliwy, dogłębny i transparentny oraz jest przeprowadzany jednakowo w przypadku każdego zatrudnienia.
   2. Każdy pracownik naszej szkoły spełnia wymagania związane ze znajomością praw dziecka oraz tym, jak reagować w przypadku ich naruszenia.
   3. Szkoła zapewnia strukturę profilaktyczno-wychowawczą, która spełnia wymogi wszystkich uczniów oraz promuje ich rozwój osobisty.
   4. PBAW spełnia wymagania w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, opieki i nadzoru oraz środowiska potrzebnego do rozwoju fizycznego i psychicznego.
   5. Szkoła właściwie wykorzystuje system dotyczący zachowania uczniów, dzięki któremu dzieci mają warunki wspierające ich naukę i bezpieczeństwo w szkole.
   6. Wycieczki poza teren szkoły  planowane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniów oraz wartość edukacyjną wybranych zajęć.
   7. Budynki szkolne  przystosowane są do potrzeb edukacyjnych dzieci oraz zapewniają bezpieczne środowisko dla uczniów, pracowników i osób odwiedzających szkołę.
   8. Oba budynki spełniają wszelkie wymogi BHP (dokonaliśmy dodatkowego usprawnienia systemu przeciwpożarowego oraz zabezpieczyliśmy pomieszczenia szkolne pod kątem dostępu uczniów do niebezpiecznych substancji, kabli elektrycznych, itp.)
   9. PBAW promuje wartości etosu brytyjskiego poprzez zróżnicowany program nauczania, możliwości pozwalające dzieciom na rozwój świadomości innych kultur i globalnych zagadnień oraz prowadzenie co najmniej połowy zajęć w języku angielskim.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową COBIS: http://www.cobis.org.uk/