Rekrutacja Pracowników

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu (nauczycieli, personelu administracyjnego, personelu pomocniczego) prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: school@pbaw.pl