Rekrutacja Pracowników

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu (nauczycieli, personelu administracyjnego, personelu pomocniczego), prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

Formularz Rekrutacyjny

Dążymy do zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w szkole. W związku z tym, przed nawiązaniem stosunku pracy, kandydat  powinien przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego oraz dane kontaktowe byłych pracodawców gotowych do udzielenia referencji.