Proces rekrutacyjny

REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy dzieci do klas:

Klasa 0 – dzieci urodzone w roku 2014

klasa 1 – dzieci urodzone w latach 2013 i 2014

klasa 2 – dzieci urodzone w latach 2012 i 2013 (nabór uzupełniający)

klasa 3 – dzieci urodzone w latach 2011 i 2012 (nabór uzupełniający)

klasa 4 – dzieci urodzone w latach 2010 i 2011 (nabór uzupełniający)

klasa 5 – dzieci urodzone w roku 2009 i 2010 (nabór uzupełniający)

klasa 6 – dzieci urodzone w roku 2008 i 2009 (nabór uzupełniający)

klasa 7 – dzieci urodzone w roku 2007 i 2008 (nabór uzupełniający)

klasa 8 – dzieci urodzone w roku 2006 i 2007 (nabór uzupełniający)

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Formularz zgłoszeniowy Zasady Rekrutacji

Wszystkich Rodziców zainteresowanych zapisaniem w roku szkolnym 2020/2021 dziecka do klas 0 lub 1, zapraszamy na indywidualne spotkania informacyjne. Zapisy na spotkania rozpoczną się od 7 stycznia 2020 r. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego pracownik szkoły skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania. Otrzymają Państwo również ankietę z prośbą o wypełnienie i odesłanie przed spotkaniem.

Kandydatów do klas 0 i 1 zaprosimy do naszej szkoły na rozmowę kwalifikacyjną, która da obraz rozwoju emocjonalnego, potwierdzi gotowość szkolną oraz stopień znajomość języka angielskiego dziecka.

Terminy indywidualnych spotkań z dziećmi zostaną ogłoszone w połowie stycznia.

Potwierdzeniem udziału dziecka w rekrutacji jest dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100,00 zł na poniższe konto szkoły do 7 dni przed wyznaczonym terminem spotkania:

EDUACADEMY SP. Z O.O. SP.K.

67 1240 6410 1111 0010 6918 0979

Zapraszamy serdecznie!

__________________

Rodziców zainteresowanych rekrutacją uzupełniającą (do klas 2-8) prosimy o umawianie się drogą e-mailową na indywidualne spotkania:

Agnieszka Pacucha

e-mail: school@pbaw.pl

tel: 504303544

Magda Eysmont

e-mail: magda.eysmont@pbaw.pl

Kamila Wilczyńska

e-mail: kamila.wilczynska@pbaw.pl

Kandydatów do klas wyższych zaprosimy na zajęcia, tak abyśmy mogli się poznać i sprawdzić czy Uczeń opanował materiał z zakresu podstawy programowej odpowiedniej dla danej klasy.

Uczniowie, którzy aktualnie uczą się w szkołach za granicą mogą uczestniczyć w rekrutacji online, po otrzymaniu od nas sprawdzających testów.