Proces rekrutacyjny

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy dzieci do klas:

Klasa 0 – dzieci urodzone w roku 2017

klasa 1 – dzieci urodzone w latach 2016 i 2017

klasa 2 – dzieci urodzone w latach 2016 i 2015 (nabór uzupełniający)

klasa 3 – dzieci urodzone w latach 2015 i 2014 (nabór uzupełniający)

klasa 4 – dzieci urodzone w latach 2014 i 2013 (nabór uzupełniający)

klasa 5 – dzieci urodzone w roku 2013 i 2012 (nabór uzupełniający)

klasa 6 – dzieci urodzone w roku 2012 i 2011 (nabór uzupełniający)

klasa 7 – dzieci urodzone w roku 2011 i 2010 (nabór uzupełniający)

klasa 8 – dzieci urodzone w roku 2010 i 2009 (nabór uzupełniający)

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Formularz zgłoszeniowy Zasady Rekrutacji

Wszystkich Rodziców zainteresowanych zapisaniem w roku szkolnym 2023/2024 dziecka do klas 0 lub 1, zapraszamy na indywidualne spotkania informacyjne w siedzibie szkoły. Zapisy na spotkania rozpoczną się od 1 grudnia 2022 r. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego pracownik szkoły skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania. Otrzymają Państwo również ankietę z prośbą o wypełnienie i odesłanie przed spotkaniem. 

Kandydatów do klas 1 zaprosimy do naszej szkoły na rozmowę kwalifikacyjną, która da obraz rozwoju emocjonalnego, potwierdzi gotowość szkolną oraz stopień znajomość języka angielskiego dziecka.

Kandydatów do klasy 0 zaprosimy na dzień próbny do obecnej zerówki (czas trwania ok. 3-4h).

Indywidualne spotkania z dziećmi będą się odbywać od stycznia.

Potwierdzeniem udziału dziecka w rekrutacji jest dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150,00 zł na poniższe konto szkoły do 7 dni przed wyznaczonym terminem spotkania:

EDUACADEMY PRIME SP. Z O.O. 

67 1240 6410 1111 0010 6918 0979

Zapraszamy serdecznie!

__________________

Rodziców zainteresowanych rekrutacją uzupełniającą (do klas 2-8) prosimy o umawianie się drogą e-mailową na indywidualne spotkania:

Agnieszka Pacucha

e-mail: rekrutacja@pbaw.edu.pl

tel: 504303544

Magda Eysmont

e-mail: magda_eysmont@pbaw.edu.pl

Maria Fiedorczuk-Piechota

e-mail: maria_fiedorczuk-piechota@pbaw.edu.pl

Kandydatów do klas wyższych zaprosimy na zajęcia, tak abyśmy mogli się poznać i sprawdzić czy Uczeń opanował materiał z zakresu podstawy programowej odpowiedniej dla danej klasy.

Uczniowie, którzy aktualnie uczą się w szkołach za granicą mogą uczestniczyć w rekrutacji online, po otrzymaniu od nas sprawdzających testów.