Egzaminy Cambridge English

Uczniowie PBA zdają uznawane na całym świecie egzaminy Cambridge. Już od drugiej klasy nauczyciele przeprowadzają testy poziomujące i rekomendują odpowiedni egzamin dla każdego ucznia.

Polish British Academy of Warsaw jest szkołą partnerską programu Addvantage, dzięki czemu może rejestrować kandydatów na egzamin, jak i przeprowadzać takie egzaminy w szkole.

Na prośbę rodziców do egzaminów mogą podchodzić wszyscy uczniowie klas drugich, czwartych i piątych. Egzamin jest obowiązkowy dla uczniów trzeciej i siódmej klasy.

Egzaminy Young Learners (YLE) to seria testów sprawdzających umiejętności językowe poprzez zabawę, przeznaczonych specjalnie dla najmłodszych dzieci. Istnieją trzy poziomy trudności testów – Starters, Movers i Flyers.

Tematyka i styl egzaminu dostosowane są do wieku dzieci. Egzaminy sprawdzają umiejętności językowe z zakresu pisania, czytania, mówienia i słuchania.

Uzyskanie certyfikatu Cambridge English Young Learners nie tylko potwierdza poziom zaawansowania dziecka, ale też motywuje je do dalszej nauki. Dzięki egzaminom Cambridge English rodzice i nauczyciele otrzymują obiektywne informacje o postępach dziecka w nauce.

 

  • Egzamin Starters trwa około 45 minut i jest przewidziany dla uczniów 2  klasy.
  • Egzamin Movers  trwa około 65 minut i przewidziany jest dla uczniów 3  klasy.
  • Egzamin Flyers trwa około 75 minut i przewidziany jest dla uczniów 3 i 4 klasy.

 

Każdy egzamin składa się z trzech części- słuchania, czytania i pisania oraz mówienia. Testy YLE nie mają ocen typu „zdany” – „niezdany”. Każde dziecko może otrzymać maksymalnie 5 tarczy z każdej części testu. Uzyskana liczba tarcz jest następnie przedstawiona na certyfikacie, 10 zdobytych tarcz oznacza, że uczeń jest gotowy do tego, aby przygotowywać się do kolejnego egzaminu.

Uczniom klas 4 i 5 proponujemy egzaminy Key English Test (KET). To pierwszy z serii egzaminów Cambridge dla dorosłych. KET for Schools to egzamin na takim samym poziomie co KET dla dorosłych, na podstawie którego uczeń otrzymuje dokładnie taki sam certyfikat honorowany na całym świecie. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwiema wersjami egzaminu jest to, że zagadnienia i ujęcie tematów w KET for Schools są dopasowane do zainteresowań i doświadczeń młodzieży w wieku szkolnym.

KET składa się z trzech części:

  1. czytania i pisania (1 godz. i 10 min- 50% punktacji łącznej)
  2. słuchania (30 min- 25% punktacji łącznej)
  3. mówienia (ok. 8-10 min na jedną parę kandydatów 25%)

Poziom egzaminu: Elementary (Podstawowy) = A2 według Poziomów Rady Europy

Uczniom klas 5 i 6 proponujemy egzaminy Preliminary for Schools (PET). Test składa się z trzech części:

  1. czytania i pisania (1 godz. i 30 min- 50% punktacji łącznej)
  2. słuchania (36 min- 25% punktacji łącznej)
  3. mówienia (ok. 10-12 min na jedną parę kandydatów 25%)

Poziom egzaminu: Intermediate (średnio zaawansowany) = B1 według Poziomów Rady Europy