Opłaty

Wpisowe:

 • 2000 zł – dla dzieci rozpoczynających naukę w Polish British Academy
 • 1 600 zł – dla dzieci, które uczęszczały do Przedszkola Kids’ Academy

Wpisowe jest opłatą jednorazową i bezzwrotną na cały okres nauki dziecka w szkole.

 

Czesne roczne:

 • 32 740 zł* – czesne dla uczniów klas 0, 1, 2, 3
 • 39 290 zł* – czesne dla uczniów klas 4, 5, 6, 7, 8

Rodzeństwom uczęszczającym do szkoły Polish British Academy lub przedszkola Kids’ Academy oferujemy rabat.

Roczne czesne może zostać podzielone na 2, 4, 6,  lub 10 rat.

Dla umów zawieranych w trakcie roku szkolnego czesne roczne dzielone jest na 10 miesięcy nauki i naliczane proporcjonalnie za każdy kalendarzowy miesiąc nauki pozostały do końca roku szkolnego, bez względu na datę rozpoczęcia nauki w danym miesiącu.

Kwota czesnego w kolejnym roku szkolnym może zostać zwiększona o wysokość wskaźnika waloryzacji na podstawie zmian wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy (waloryzacja czesnego).

Czesne zawiera opłaty za:

 • opiekę nad uczniem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
 • naukę w szkole podstawowej zgodnie z programami polskim i brytyjskim
 • uczestnictwo w kołach zainteresowań
 • opiekę psychologa szkolnego
 • dwa posiłki dziennie: drugie śniadanie i podwieczorek (obiad jest płatny dodatkowo, bezpośrednio na konto firmy cateringowej)
 • transport na obowiązkowe zajęcia programowe organizowane przez szkołę, np. łyżwy
 • opiekę nad uczniem w trakcie trwania programów “Zima w szkole” i “Wakacje w szkole” (z wyłączeniem opłat za wyżywienie)

 

Ponadto szkoła oferuje dla chętnych, za dodatkową opłatą: