Klasy 2-3 | Years 2-3
Dominika Czuraj
Warsztaty muzyczno-taneczne | Music and dancing classes

Dominika Czuraj
Warsztaty muzyczno-taneczne
Celem warsztatów jest kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych oraz tanecznych, sprawności psychoruchowych oraz rozwijanie zdolności motorycznych, wyrażanie siebie i swoich emocji poprzez śpiew i taniec. • Nauka tańca za pomocą stron internetowych (Just Dance) - uczniowie będą naśladować ruchy taneczne z ekranu; • Karaoke - zabawy muzyczno-ruchowe; • Teleturniej muzyczny „Zgadnij jaka to piosenka?”.
Music and dancing classes
The aim of this workshop is to shape basic music and dancing abilities, psychomotor skills and to develop motor skills, expressing yourself and your emotions through singing and dancing. • Learning how to dance by using websites (Just Dance) - students will imitate dance moves from the screen; • Karaoke; • Music and movement activities; • Musical quiz show "Guess what song it is?".

Rejestracja na listę uczestników jest otwarta/Registration list is open

Data/Date: 2020-03-04

Liczba Uczestników/Number of places: 16