Klasy 2-3 | Years 2-3
Katarzyna Jabłońska-Ulida
Zdrowy kręgosłup | Healthy spine

Katarzyna Jabłońska-Ulida
Zdrowy kręgosłup
 Zajęcia mają charakter profilaktyczny. Rozpoczynają się rozgrzewką taneczną lub stretchingiem. Kolejna część to ćwiczenia, które opierają się głównie na delikatnym wzmacnianiu mięśni głębokich, rozciąganiu przykurczonych stref ciała oraz uczą przyjmowania poprawnej postawy w życiu codziennym. Zajęcia te poprawiają ogólną sprawność ciała, są ogólnorozwojowe i wpływają korzystnie na poprawę samopoczucia.
Healthy spine
These preventive classes start with a warm-up dances or stretching. The main part of the class consists of exercises that will strengthen deep muscles, stretch contracted areas of the body and improve students’ posture. These classes develop general fitness, overall body development and have a positive effect on students’ well-being.

Rejestracja na listę uczestników jest otwarta/Registration list is open

Data/Date: 2020-03-04

Liczba Uczestników/Number of places: 16