Klasy 0-1 | Years 0-1
Dariusz Szymaniak
Warsztaty ogólnorozwojowe / General Fitness 

Dariusz Szymaniak
Warsztaty ogólnorozwojowe
 Zajęcia będą polegały na kształtowaniu zdolności motorycznych (sprawności ogólnej) z elementami korektywy w ćwiczeniach oraz grach ruchowych, a także na kształtowaniu siły mięśni posturalnych oraz rozciąganiu.
General Fitness
In this class we will focus on developing motor skills (general fitness) with some elements of corrective gymnastics and motor activities as well as shaping the strength of postural muscles and stretching.

Rejestracja na listę uczestników jest otwarta/Registration list is open

Data/Date: 2020-03-04

Liczba Uczestników/Number of places: 16