Klasy 0-1 | Years 0-1
Marie Fahrenholz
Warsztaty rozwijające kreatywność i zdolności manualne
Workshops on creativity and manual skills

Marie Fahrenholz Warsztaty rozwijające kreatywność i zdolności manualne W tym semestrze zapraszam dzieci z klas 0 -1 na zajęcia z rzemiosła, sztuki teatralnej, gotowania, zajęć  naukowych rozwijających zdolności manualne i kreatywność. Będziemy stosować różne techniki artystyczne (malowanie/rysowanie, kolaż), odgrywanie ról przy użyciu lalek, przygotowywanie prostych przepisów, skakanie na linie i odkrywanie świata fizyki w formie jednego projektu warsztatowego lub w trakcie wielu warsztatów. Moim celem jest stworzenie warsztatów opartych przede wszystkim na praktyce, żeby zaangażować dzieci we wszystkie aspekty każdego projektu, zachęcić je do działania oraz wykorzystania przedmiotów codziennego użytku do tworzenia dzieł sztuki. Będziemy używać: pudełek na jajka, pudełek na buty, rolek papieru toaletowego, gałązek, słomek, muszli morskich, skał, szyszek sosny i rozmaitych składników kulinarnych. W razie potrzeby rodzice zostaną poproszeni o dostarczenie niezbędnych produktów, niemniej większość potrzebnych rzeczy zostanie dostarczona przez szkołę. Istnieje możliwość dostosowania warsztatów kulinarnych do dzieci z alergią na gluten lub orzechy. Proszę poinformować mnie przed zapisaniem się na te warsztaty, jeśli dotyczy to Państwa dziecka. Workshops on creativity and manual skills  This semester I invite children from classes 0 to 1 to join me in fun craft, drama, cooking, physical and science activities involving manual skills and creativity. We will be looking into different artistic techniques (painting/drawing, collage), role-playing stories using puppets, preparing simple recipes, rope-skipping and exploring the world of physics in the form of one workshop projects, or over the course of many workshops. The aim is to make the workshops as practical as possible, to get the children involved in all aspects of each project, to get them moving and doing and to use every day items to create art works. We will need egg boxes, shoe boxes, toilet paper rolls, twigs, straws, sea shells, rocks, pine cones, and some ingredients. More details will be sent to the parents when necessary, but most of the basic items needed will be provided by the school. It is possible to adapt the cooking workshops to suit children with allergies to gluten or nuts. Please inform me prior to signing up to these workshops if it is the case for your child.

Rejestracja na listę uczestników jest otwarta/Registration list is open

Data/Date: 2020-03-04

Liczba Uczestników/Number of places: 16