Szanowni Rodzice,

Jest mi miło poinformować o rozpoczęciu programu wdrażania wartości moralnych wśród uczniów. Jest to praktyka bardzo popularna w brytyjskich szkołach podstawowych.

W każdym miesiącu będziemy kłaść nacisk na jedną z wybranych wartości moralnych na jakie w szczególności chcielibyśmy zwrócić uwagę u naszych uczniów.

Będą to:

 1. Szacunek
 2. Uczciwość
 3. Odpowiedzialność
 4. Odwaga
 5. Samodyscyplina
 6. Pokojowość
 7. Sprawiedliwość
 8. Optymizm
 9. Solidarność
 10. Mądrość

Na początku każdego miesiąca uczniowie zostaną poinformowani,  którą z tych cech będziemy obserwować w najbliższym czasie.  Wychowawcy klas przeprowadzą godzinę wychowawczą poruszającą tę kwestię. Państwo będziecie mogli znaleźć tę informację w newsletterach wysyłanych przez wychowawcę na początku każdego miesiąca oraz zamieszczonych na naszej stronie internetowej.

Pod koniec miesiąca wychowawca w porozumieniu z pozostałymi nauczycielami podejmie decyzję, który z uczniów wykazał się najbardziej.

Nagrodą dla ucznia będzie otrzymanie ode mnie spersonalizowanego zaproszenia na spotkanie dedykowane tym dzieciom, które zostały wybrane przez swoich wychowawców w danym miesiącu. Na spotkaniu przy herbacie i ciastku, będziemy mieli okazję porozmawiać na temat wartości moralnej danego miesiąca. W miarę możliwości w spotkaniu tym będzie uczestniczyć również Pani Dyrektor Zarządzającą Magdalena Eysmont.

W obecnej sytuacji, uczeń ma prawo wybrać czy preferuje spotkać się ze mną w budynku szkoły czy online.

Na ostatnie 3,5 miesiąca obecnego roku szkolnego zdecydowaliśmy się wybrać następujące wartości:

 1. Szacunek – obowiązuje od 22 marca do 30 kwietnia.
 2. Uczciwość – obowiązuje od 3 maja do 28 maja.
 3. Odpowiedzialność – obowiązuje od 31 maja do 18 czerwca

Dokładne terminy spotkań będę ustalać na bieżąco.

Dyrektor ds. Pedagogicznych,

Maria Fiedorczuk-Piechota.