W naszej szkole rozpoczęliśmy program wdrażania wartości moralnych wśród uczniów. Jest to praktyka bardzo popularna w brytyjskich szkołach podstawowych.
W każdym miesiącu będzie to inna wartość.

Na początku każdego miesiąca uczniowie zostają poinformowani, która z cech będzie obserwowana w najbliższym czasie. Będą to między innymi: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność itd.

Pod koniec miesiąca wychowawca w porozumieniu z pozostałymi nauczycielami podejmie decyzję, który z uczniów wykazał się najbardziej.

Nagrodą dla ucznia jest spotkanie przy herbacie i ciastku z Dyrekcją szkoły.

W ubiegłym miesiącu nasi nauczyciele zwracali szczególną uwagę na szacunek wśród uczniów.

Gratulujemy wybranym!