Brytyjskie Sprawdziany Kompetencji (SATs)

Egzaminy

Pod koniec klasy pierwszej uczniowie mają The Phonics Screening Check – nauczyciel sprawdza czy uczeń potrafi odczytywać głoski i fonemy. Jest to krótki sprawdzian, zajmuje od czterech do dziewięciu minut. Zawiera 40 słów i pseudo słów, które dziecko odczytuje nauczycielowi.


Struktura sprawdzianu:

Sprawdzian podzielony jest na dwie części po 20 słów. W każdej części uczeń ma do odczytania prawdziwe słowa i pseudo słowa.

Część 1

 • Strona 1 cztery pseudo słowa
 • Strona 2 cztery pseudo słowa
 • Strona 3 cztery pseudo słowa
 • Strona 4 cztery prawdziwe słowa
 • Strona 5 cztery prawdziwe słowa

Część 2

 • Strona 6 cztery pseudo słowa
 • Strona 7 cztery pseudo słowa
 • Strona 8 cztery prawdziwe słowa
 • Strona 9 cztery prawdziwe słowa
 • Strona 10 cztery prawdziwe słowa

Wszystkie pseudo słowa zawierają także obrazek wyimaginowanego stworka, by uczeń nie próbował dopasować pseudo słowa do prawdziwego słowa, które zna.


Sprawdzane treści:

Część 1

Słowa w tej części mają prostą strukturę (C- spółgłoska, V samogłoska)  np. CVC, VCC, CCVC CVCC i składają się z

 • liter (a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, m, n, o, p, q(u), r, s, t, u, v, w, x, y, z)
 • dwuznaków składających się ze spółgłosek (ch, ck, ff, ll, ng, sh, ss, th, zz)
 • powszechnych dwuznaków składających się z samogłosek (ar, ee, oi, oo,or)

Część 2

Słowa w tej części mają bardziej złożoną strukturę (np. CCVCC, CCCVC, CCCVCC oraz słowa dwusylabowe) i składają się z:

 • dodatkowych dwuznaków składających się ze spółgłosek (ph, wh)
 • mniej powszechnych dwuznaków składających się z samogłosek, oraz dwuznaków dzielonych (a-e, ai, au, aw, ay, ea, e-e, er, ew, i-e, ie, ir, oa, o-e, ou, ow, oy, ue, u-e, ur)
 • trigraphs (air, igh).

Na zakończenie drugiej klasy uczniowie zdają pierwsze egzaminy w języku angielskim.


Test dla klasy drugiej składa się z następujących części:

Język angielski- czytanie Arkusz 1:

Język angielski- czytanie Arkusz 2:

Matematyka Arkusz 1 – obliczenia

Matematyka Arkusz 2 – rozumowanie

Język angielski – gramatyka, interpunkcja, ortografia Arkusz 1: ortografia (opcjonalnie)

Język angielski – gramatyka, interpunkcja, ortografia Arkusz 2: pytania (opcjonalnie)

 

 • Język angielski – czytanie Arkusz 1:

Arkusz ten składa się tekstu i pytań. Tekst podzielony jest na paragrafy, pod  którymi znajdują się pytania. Przewidywany czas na tę część to około 30 minut, ale nauczyciel może ten czas dowolnie wydłużyć. Test zawiera także mini słowniczek i przykładowe pytanie, na które uczniowie odpowiadają razem z nauczycielem.

 • Język angielski – czytanie Arkusz 2:

Arkusz składa się z dłuższego tekstu w formie książeczki i osobnego zestawu pytań. Przewidywany czas na tę część to około 40 minut, ale nauczyciel może ten czas dowolnie wydłużyć. Test nie zawiera pytania pomocniczego.

 • Matematyka Arkusz 1 – obliczenia

Arkusz składa się z jednej strony  z działaniami do wykonania. Zadania dotyczą podstaw matematycznych takich jak system pozycyjny, obliczenia, ułamki. Przy niektórych zadaniach  zostawionej jest miejsce na obliczenia. Przewidywany czas na tę część to około 20 minut, ale nauczyciel może ten czas dowolnie wydłużyć.

 • Matematyka Arkusz 2 – wnioskowanie

Arkusz zawiera jedną stronę  z zadaniami do wykonania. Sprawdza umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych i wnioskowania. Pierwsza część zawiera 5 pytań audio, po których uczniowie otrzymują zadania pisemne. Przewidywany czas na ten arkusz to około 35 minut, ale nauczyciel może ten czas dowolnie wydłużyć.

 • Język angielski – gramatyka, interpunkcja i ortografia  Arkusz 1: ortografia

Arkusz zawiera książeczkę do umieszczania odpowiedzi- 20 brakujących słów, czytanych przez osobę, którą przeprowadza test. Przewidywany czas na tę część to około 15 minut, ale nauczyciel może ten czas dowolnie wydłużyć.

 • Język angielski – gramatyka, interpunkcja i ortografia  Arkusz 2: pytania

Arkusz ten składa się z jednej kartki, skupia się na wiedzy z zakresu gramatyki, ortografii I słownictwa. Przewidywany czas na ten arkusz to około 20 minut, ale nauczyciel może ten czas dowolnie wydłużyć.

Na zakończenie szóstej klasy uczniowie zdają kolejne egzaminy w języku angielskim.


Test dla klasy szóstej składa się z następujących części:

 1. Język angielski- czytanie
 2. Język angielski- gramatyka, interpunkcja, ortografia Arkusz 1: krótkie odpowiedzi
 3. Język angielski- gramatyka, interpunkcja, ortografia Arkusz 2: ortografia
 4. Matematyka Arkusz 1- obliczenia
 5. Matematyka Arkusz 2- rozumowanie
 6. Matematyka Arkusz 3- rozumowanie

 

Język angielski- czytanie. Ta część testu odnosi się do umiejętności czytania ze zrozumieniem, zawiera teksty różnego rodzaju. Każdy kolejny tekst jest trudniejszy od poprzedniego. Arkusz zawiera książeczkę z tekstami i osobny arkusz do udzielania odpowiedzi. Uczniowie mają jedną godzinę, aby przeczytać trzy teksty i odpowiedzieć na pytania o łącznej wartości 50 punktów.

Język angielski – gramatyka, interpunkcja, ortografia

Ta część jest podzielona na dwa arkusze i odnosi się do umiejętności stosowania wiedzy z zakresu gramatyki i interpunkcji.

Arkusz 1: krótkie odpowiedzi- zawiera zestaw pytań i osoba kartę odpowiedzi. Uczniowie mają 45 minut na ten arkusz, mogą zdobyć maksymalnie 50 punktów.

Język angielski – gramatyka, interpunkcja, ortografia

Arkusz 2: ortografia – osoba prowadząca test czyta, uczniowie wpisują brakujące słowa na kartę odpowiedzi. Uczniowie uzupełniając 20 brakujących słów mogą zdobyć maksymalnie 20 punktów. Mają 15 minut  na tą część (przy tej części nauczyciel może wydłużyć czas).

 

Test matematyczny składa się z dwóch komponentów, które rozdzielone są na trzy arkusze:

 1. Arkusz 1- obliczenia- sprawdza umiejętność wykonywania działań- podstawowych takich jak, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, oraz bardziej zaawansowane związane z ułamkami- za takie zadania uczniowie otrzymują jeden punkt. W tej części sprawdza się także umiejętność mnożenia i dzielenia pisemnego- za takie działania uczniowie otrzymują 2 punkty. Za tę część uczniowie mogą zdobyć 40 punktów, na rozwiązanie tekstu mają 30 minut.
 2. Matematyka Arkusz 2 i 3- rozumowanie- arkusz ocenia umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych oraz rozumowania. Uczniowie mają 40 minut na każdą część, każda warta jest po 35 punktów.