Polskie Sprawdziany Kompetencji

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o bardzo dobrych wynikach naszych uczniów w ,,Ogólnopolskich Sprawdzianach Kompetencji”.

Klasy trzecie napisały sprawdziany z języka polskiego, matematyki oraz przyrody.

Poniżej przedstawiamy wyniki PBAW na tle województwa i kraju.

 Średni wynik w województwie 

   mazowieckim

 Średni wynik w kraju 

 Średni wynik w PBA 

Język polski

73%

71%

87%

Matematyka

78%

75%

81%

Przyroda

88%

86%

87%

W tym roku po raz pierwszy mogliśmy również brać udział w ,,Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji klas szóstych”.

Uczniowie klasy 6 napisali łączony sprawdzian z języka polskiego i matematyki oraz z języka angielskiego.

Poniżej przedstawiamy wyniki PBAW na tle województwa i kraju.

 Średni wynik w województwie 

   mazowieckim

 Średni wynik w kraju   Średni wynik w PBA 

Język polski i matematyka

49%

47%

77%

Język angielski

57%

50%

93%

GRATULUJEMY!
__________________
Dear Parents,

We would like to inform you about the very good results of our students in the ”National Tests”.

The Year 3 students took exams: Polish, Mathematics and Science.

Below we present the results of PBAW, Masovian district and Poland:

 Average result in district   Average result in Poland   Average result in PBA 

Polish

73%

71%

87%

Math

78%

75%

81%

Science

88%

86%

87%

This year, for the first time, our Year 6 students took also National Competence Exams.

Year 6 had combined test of Polish language and Mathematics and English.

Below we present the results of PBAW, Masovian district and Poland.

  Average result in district   Average result in Poland    Average result in PBA  
Polish and Math

49%

47%

77%

English

57%

50%

93%

CONGRATULATIONS!