Zapraszamy uczniów z innych szkół z klas 8-mych na kursy przygotowawcze do liceów, które odbywają się u nas w szkole w soboty.
Bliższe informacje na stronie http://www.nem.edu.pl